ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Authors

  • Олександр Корнійчук Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-2(27)-6

Keywords:

теоретичні передумови, «традиція розвитку», державна політика, сфера охорони здоров’я

Abstract

В компаративному контексті розглянуто характерні особливості економічної теорії розвитку і доцільність її застосування у сфері охорони здоров’я. Обґрунтована необхідність впровадження ідей та положень «традиції розвитку» (девелопменталістської традиції), які пройшли успішне застосування у низці розвинених країн у період знаходження їх на етапі перехідних економік. Поняття сфера охорони здоров’я визначен як сукупність видів надання медичної допомоги та галузей в яких виготовляються споживчі вартості для задоволення потреб населення у вигляді корисного ефекту ‒ збереження, підтримання здоров’я та лікування хвороб населення. Вона є складовою сфери послуг, як галузі національного господарства де створюються продукти трудової діяльності у формі послуг – як споживчої вартості з корисним ефектом для задоволення потреб особистості і населення. Визначається необхідність у її випереджальному розвитку.

Змістом державного протекціонізму і втручань у сферу охорони здоров’я має бути розвиток потужностей медичних закладів.

Ключовою ланкою в системі охорони здоров’я України має стати ПМД на засадах сімейної медицини. Вона спроможна наростити попит на медичні послуги та розширити відносини між закладами які надають медичну допомогу. Зазначене вирогідно призведе до зменшення витрат на спеціалізовану та екстрену медичні допомоги.

Для цього необхідно будівництва нової інфраструктури – доріг, засобів зв’язку, інтернет-мережі, спортивних комплексів, виробництво профілактичних засобів від інфекційних захворювань, створення інформаційних продуктів про здоровий спосіб життя, медичного транспорту, розгортання телемедицини. Це має базуватись на опрацюванні сімейними лікарями оптимальних маршрутів руху пацієнтів до лікарів спеціалізованої ланки, які спроможні надавати якісні медичні послуги.

References

Statystychnyi biuleten «Natsionalni rakhunki okhorony zdorovia (NROZ) Ukrainy (2017). [Statistical bulletin «National Accounts of Health Care (NAHC) of Ukraine»]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Sait of State Statistics Service of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua/. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Sait Instytutu demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine]. https://idss.org.ua. Retrieved from: https://idss.org.ua.

Chang, H.-J. (2016). Ekonomika. Instrukciia z vykorystannia [Economy. Instructions for use]. Kyiv: Nash Format [in Ukrainian].

Botero, G. (2017). The Reason of State. Chicago: Loyola University [in English].

Hamilton, A. (2010). The Works of Alexander Hamilton: [Miscellanies, 1789-1795: France; Duties On Imports; National Bank; Manufactures; Revenue Circulars; Reports On Claims, Etc. Nabu Press [in English].

Kuznets, S. (1980). Population Capital & Growth: Selected Essays. W. W. Norton & Company [in English].

Myrdal, G. (1987). Gunnar Myrdal on Population Policy in the Underdeveloped World. Population and Development Review, vol.3, no.13. Population Council. pp. 531–540.

List, F. (1909). The National System of Political Economy. London: Longmans, Green and Co [in English].

Hirschman, A. (1999). Crossing Boundaries: Selected Writings. New-York: Zone Books [in English].

Lewis, A. (2004). Mashyna ekonomicheskokho rosta zamedliaiet khod [The Slowing Down of the Engine of Growth]. Moscow: Mysl [in Russian].

Mochernyi, S.V. (2002). Ekonomichna entsyklopediia: u 3 tomakh [Economic Encyclopedia: in three volumes]. Kyiv: Publishing Center «Academy» [in Ukrainian].

Published

2020-12-07

Issue

Section

Статті