METODY I CELE WYZNACZANIA DOCHODU INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

Authors

  • Anna Kopytowska Państwowa Uczelnia im. S. Batorego, Skierniewice

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-2(27)-5

Keywords:

Wyliczenia dochodu, determinantą, gospodarstw rolnych, sposobów wyliczania dochodu

Abstract

W Polsce brakuje ujednoliconych metod i sposobów wyliczania dochodu z prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Dochody z indywidualnych gospodarstw rolnych wyliczane są za pomocą różnych  metod i kalkulatorów, w zależności od celu dokonywania obliczeń. W rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, istotne znaczenie ma wsparcie finansowe w postaci dofinansowań unijnych. To ono jest determinantą ich dochodu. Kryteria dostępu do wsparcia finansowego oparte są na kalkulatorach, które rzeczywiście nie odzwierciedlają wyników finansowych indywidualnych gospodarstw rolnych.  Różne metody wyliczenia dochodu w aspekcie aplikacji o środki unijne wpływają na brak możliwości aplikacji indywidualnych gospodarstw rolnych o dofinansowanie.

References

Kagan, A. (2013). Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce [The state and prospects of large-scale agricultural enterprises in Poland]. Warsaw: IERiGŻ-PIB [in Polish].

Józwiak, W. (Eds.). (2018). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio oraz długoterminowej, Program Wieloletni 2011–2014 [Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms now and in the medium and long term, Multiannual Programme 2011-2014.]. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, 144. Warsaw: IERiGŻ-PIB [in Polish].

Goraj, L. (2011). Pomiar dochodu z działalności gospodarstwa rolnego. Parametry i definicje [Measurement of farm business income. Parameters and definitions]. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 2008, 33. N.p.

Małecki, P. (2011). Dotacje w prawie podatkowym [Subsidies in tax law]. Warsaw [in Polish].

Ustawa z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci [Law from 11 February 2016 on State aid in bringing up children]. (2016, February 11). Dz.U. z 2016 poz.195, 21 ust. 1 and 3 [in Polish].

Ustawa o podatku rolnym [Law on agricultural tax]. (2006). Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 [in Polish].

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. [Notice of the President of the Central Statistical Office of 22 September 2017 on the amount of average income from work in individual farms from 1 conversion ha in 2016]. (22.09.2017). stat.gov.pl. Retrieved from http://stat.gov.pl/ [in Polish].

Published

2020-12-07

Issue

Section

Статті