РЕСАЙКЛІНГ ЯК СКЛАДОВА ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Authors

  • Катерина Зайченко Одеський національний політехнічний університет
  • Анна Болховська Одеський національний політехнічний університет

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-2(27)-3

Keywords:

циркулярна економіка, ресайклінг, ресурси, екологія, відходи, вторинна переробка

Abstract

Основою даної наукової статті є висвітлення ресайклінгу як складової циркулярної економіки. Сформульовано мету та задачі дослідження. Наукова робота присвячена функціонуванню основних бізнес-моделей циркулярної економіки, в тому числі ресайклінгу, розглянуто світовий досвід запровадження його принципів, проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ресайклінгу в Україні.

Надано визначення економіки замкнутого циклу, її підходи та особливості. Досліджено основні аспекти концепції лінійного підходу в економіці, виявлено негативні наслідки, що можуть бути від її запровадження. Розглянуто сутність концепції кругового підходу та виявлено найбільш перспективні бізнес-моделі, що діють в рамках циркулярної економіки та засновані на вторинному ресурсокористуванні. Використовуючи статистичні дані та провівши контент-аналіз, виявлено, що проблема сміття є глобальною проблемою, яка стосується не лише України, а і всіх країн світу. Виділено ресайклінг як важливу складову кругової моделі. Проаналізовано найбільш вагомі дослідження міжнародних організацій та інститутів щодо ефективності переробки сміття в країнах Європи, серед яких рейтинг Німецького інституту економіки. Досліджено досвід країн-лідерів, таких як Австрія, Швеція, Франція. На противагу досвіду Європейських країн, розглянуто підходи до впровадження та забезпечення циркулярної економіки країн Азії.

Проаналізовано сучасний етап розвитку ресайклінгу та інших підходів до переробки сміття в Україні. Виявлено основні причини, що стримують більш динамічний розвиток в даному напрямку. Розглянуто досвід вітчизняних суб’єктів підприємництва, що впроваджують принципи ресайклінгу в своїй діяльності, а також діють в рамках соціально відповідального підприємництва.  Зроблено основні висновки та наведено рекомендації щодо розвитку циркулярної економіки  в Україні, виділено роль держави в її ефективному функціонуванні.

References

Економіка замкненого циклу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_замкненого_циклу.

The Theoretical Background of Circular Economy and the Importance of it’s Application at Renewable Energy Systems [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/319403544_The_Theoretical_Background_of_Circular_Economy_and_the_Importance_of_it's_Application_at_Renewable_Energy_Systems_The_Theoretical_Background_of_Circular_Economy_and_the_Importance_of_it's_Application_#pf7.

Електронне сміття – забруднення довкілля чи можливість для $62,5 млрд. прибутку? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://responsiblefuture.com.ua/elektronne-smittya-zabrudnennya-dovkillya-i-mozhlivist-dlya-62-5-mlrd-pributku.

Економіка довкілля і природних ресурсів :монографія / Ю.В. Дзядикевич та ін. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.

Навстречу циклической экономике [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Exec-Summary-CE_Russian_TCE_Vol1.pdf.

Новое важное: циркулярная экономика [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zza.delo.ua/know/novoe-vazhnoe-cirkuljarnaja-ekonomika-350397/.

ЗАЦИКЛЕННЫЕ Традиционная линейная экономика уходит в прошлое. Ей на смену приходит циклическая, в центре которой — природа и человек [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://plus-one.vedomosti.ru/blog/zaciklennye.

Україна потрапила у десятку країн з найбільшим обсягом сміття на жителя [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.unian.ua/ecology/10617324-ukrajina-potrapila-u-desyatku-krajin-z-naybilshim-obsyagom-smittya-na-zhitelya.html.

Кочешкова И.Н. Развитие логистики рециклинга в контексте циркулярной экономики: зарубежный опыт / И.Н. Кочешкова, Н.В. Трушкина // Science and Practice : innovative approach. Collection of scientific articles. – Paris, Les Editions L’Originale, 2017. – P.19-23.

Екологічно: Ресайклінг в українському бізнесі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zza.delo.ua/know/ekologichno-resajkling-v-ukrajinskomu-biznesi-352993/

Published

2020-12-07

Issue

Section

Статті