АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ

Authors

  • Марина Вуйченко Уманській національний університет садівництва

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-2(27)-2

Keywords:

соціальний захист, малозабезпечені верстви населення, соціальне страхування, нормативно-правова база, соціальні послуги, непрацездатні особи, соціальна сфера

Abstract

В статті визначені найважливішими напрямами створення соціальних гарантій населення, що полягають у: реалізації прав громадян на працю і на допомогу з безробіття; гарантованій оплаті праці та постійному корегуванні мінімального розміру заробітної плати; наданні державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам; матеріальному забезпеченні у разі досягнення пенсійного віку, тимчасової чи постійної втрати працездатності, втрати годувальника.  Доведено, що соціальне страхування характеризується такими ознаками, як: функції компенсації соціального ризику і запобігання несприятливим наслідкам ризикової ситуації; обов’язковість фінансової участі застрахованих осіб у формуванні страхових фондів; високій рівень забезпечення застрахованих осіб. В статті пропонуються наступні заходи у сфері соціальної політики: розроблення і прийняття Соціального кодексу; зменшення податкового тиску на ті підприємства, установи, організації, підприємницькі структури, які роблять внесок у благодійні фонди; розробка методичних рекомендацій для сільських центрів управління праці та соціального захисту населення щодо забезпечення матеріальної підтримки пільговиків. У сфері реформування системи соціальних допомог пропонується:  поглиблення адресності державної соціальної допомоги через упорядкування пільг та допомоги, що надаються різним категоріям населення; реформування нормативно-правову базу надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим та одиноким непрацездатним особам на основі урахування їх сукупного доходу; створення систему контролю за ефективним використанням коштів для надання державної соціальної допомоги; впровадження єдиної обліково-інформаційної системи одержувачів соціальної допомоги; запровадження тотального впровадження заходів щодо паспортизації населених пунктів.

References

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. Київ : Знання, 2005. 381 с.

Дубич К. В. Нормативно-правове забезпечення системи надання соціальних послуг населенню України. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2012. № 1. С. 12-19.

Право соціального забезпечення: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : Академічний курс / П. Д. Пилипенко [та ін.] ; ред. П. Д. Пилипенко. - 2-ге вид., переробл. і доп.. К. : Ін Юре, 2008. 504 c.

Сільченко С. О. Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства. Право і безпека: Науковий журнал. 2011. № 4 (41). С. 176-180.

Синчук С. М. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. № 55. C. 94-104.

Синчук С. М. Про сутність послуги соціального супроводу відповідно до законодавства України. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. № 70. С. 181-188.

Синчук С.М. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення. Право України. 2003. № 3. С. 56-64

Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: навч. посіб. К.: Знання, 2005. 405 с.

Шумило М.М. Криза джерел права соціального забезпечення як причина кодифікації пенсійного законодавства. Держава і право: Зб. наук. праць. 2010. № 49. С. 304-308.

Published

2020-12-07

Issue

Section

Статті