POLITYKA INWESTYCYJNA EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE UKRAINY I POLSKI

Authors

  • Olga Vikarchuk Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki
  • Hanna Lewandowska Państwowa Uczelnia im. S. Batorego, Skierniewice
  • Viktoriia Vikarchuk Erste Group Bank AG

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-2(27)-1

Keywords:

Europejski Bank Inwestycyjny, Polska, Ukraina, polityka inwestycyjna, system finansowy

Abstract

 

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank- EBI) jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej (UE) oraz jednym z największych kredytodawców udzielających pomocy kredytowej nie tylko krajom członkowskim, ale również krajom spoza UE. Ma on na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu transformacji zróżnicowanych gospodarek państw członkowskich w jeden system, co wpływa bezpośrednio na interesy obywateli. Wartości i cele Unii Europejskiej determinują kierunki polityki inwestycyjnej EBI[1]. Polityka ta skupia się przede wszystkim na innowacyjności; podnoszeniu kwalifikacji ludności; wsparciu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); przeciwdziałaniu zmianom klimatu; budowaniu infrastruktury strategicznej na terenie Unii Europejskiej.

Przyjęta przez EBI polityka inwestycyjna jest zgodna z ustalonymi celami polityki UE. Natomiast w państwach spoza UE bank nie przywiduje szczegółowych planów i strategii. Trudno jest więc ocenić zgodność tej polityki w krajach nie będących członkami UE. W przypadku Ukrainy jest to dodatkowo brak postępu we wdrażaniu reform, korupcja nierozwiązany konflikt ukraińsko – rosyjski. Czynniki te to największe zagrożenia dla wzrostu gospodarczego Ukrainy i szerszej współpracy z UE, w tym z EBI.


 

References

Basel Committee on Banking Supervision (2012). Core principles for effective banking supervision. Retrieved from https://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf.

Dobija, D. & Koładkiewicz, I. (2010). Ład Korporacyjny [Corporate Governance]. Warsaw, Poland: Wolters Kluwer [in Polish].

Kutan, A. & Yigit, T. (2004). Nominal and Real Stochastic Convergence of Transition Economies. Journal of Comparative Economics, nr 34 [in Polish].

Zawadzki, J. (2007). Zarządzanie Organizacjami Non-profit [Managing Non-profit Organisations]. Poznan, Poland: Forum Naukowe [in Polish].

OECD, (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris, France: OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en.

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.05.2003r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) [Regulation No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council from 26.05.2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics]. Dz.Urz. UE L 154 from 21.06.2003. N.p.

Site of Bank for International Settlements. www.bis.org. Retrieved from https://www.bis.org [in English].

Site of European Banking Authority. www.eba.europa.eu Retrieved from https://eba.europa.eu [in English].

Site of European Investment Bank. www.eib.org. Retrieved from https://www.eib.org/en/index.htm [in English].

Site of European Investment Fund. www.eif.europa.eu. Retrieved from http://www.eif.europa.eu/index.htm [in English].

Site of European Union. www.europa.eu/european-union. Retrieved from https://europa.eu/european-union [in English].

Strona Komisji Nadzoru Finansowego [Site of Financial Supervision Authority]. www.knf.gov.pl. Retrieved from https://www.knf.gov.pl [in Polish].

Strona Ministerstwa Finansów [Site of Ministry of Finance]. www.gov.pl/web/finanse. Retrieved from https://www.gov.pl/web/finanse [in Polish].

Traktat o Unii Europejskiej [Treaty of the European Union]. Dz.U.C143 from 11.06.2005 and Dz.U.C642 from 08.03.2008.

Downloads

Published

2020-12-07

Issue

Section

Статті