МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМИ АКТИВАМИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Authors

  • Вікторія Микитенко ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-1(26)-5

Keywords:

просторове управління природно-ресурсними активами, організаційно-економічні механізми, інтегральна просторова модель управління, замкнений цикл, групування організаційно-економічних механізмів, етапи імплементації інтегральної просторової моделі

Abstract

У статті сформовано, розмежовано та структуровано комплекси організаційно-економічних механізмів реалізації дії за трьома етапами імплементації інтегральної просторової моделі управління територіальними природно-ресурсними активами (ініціація, консолідація, інкорпорація) в умовах тотального нарощення загроз і ризиків національній безпеці. До складу системоутворюючих комплексів включено п’ять блоків фінансово-економічних, нормативно-правових, інформаційно-методичних, системно-універсальних та публічно-приватного партнерства підмеханізми цілеорієнтованого впливу на пріоритетні об’єкти просторового управління. Доведено, що одночасна реалізація їхньої дії за кожним із трьох етапів імплементації просторової моделі забезпечує синхронний перебіг параболічних подій із: інтенсифікації процесів видобутку, освоєння, використання, трансформації та нарощення природно-ресурсного потенціалу територій; раціоналізації обміну перерозподілу природно-ресурсних активів територіальних природно-господарських округів; досягнення результативності просторового управління. Вказане досягається, навіть в умовах ресурсних обмежень, масштабного нарощення ризиків і криз, які, наразі, мають місце в державі, за рахунок конституювання і введення у практику складно-організованої інтегральної просторової моделі управління територіальними природно-ресурсними активами держави. Автором запропоновано до використання у практиці господарювання структурно-логічну схему групування організаційно-економічних механізмів, в межах якої розроблено й обґрунтовано універсальний, для трьох етапів імплементації просторової моделі в Україні, алгоритм, за яким безперервно має відбуватися їх групування, добір та переформатування за кожним етапом у замкненому циклі виконання управлінських, організаційно-економічних, техніко-економічних, прогнозно-аналітичних та економетричних процедур. Дотримання процедур за цим алгоритмом забезпечує єдність множини елементів інтегрованої моделі просторового управління, кожен із яких відіграє певну специфічну роль, невід’ємну для реалізації цільових функціоналів варіативного механізму просторового управління природно-ресурсними активам.

References

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Каскади регіональних соціально-економічних систем: формування та розвиток: Монографія. / [О. М.Алимов, О. О. Демешок, І. В. Драган та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016. – 278 с.

Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: Монографія. / [О. М.Алимов, І. В. Драган, І. С. Ладонько та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 520 с.

Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів / [І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий, Н. В. Коржунова та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2017. – 680 с.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів / [О. М. Алимов, І. К. Бистряков, Е. М. Лібанова та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 776 с.

Бистряков О. М. Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами / О. М. Бистряков, В. В. Микитенко. // Економіка природокористування і сталий розвиток. – 2018. – №2. – С. 234.

Лицур І. М. Прогнозні можливості формування просторової системи управління природно-ресурсними активами. Історія народного господарства та економічної думки України: всеукраїнський історико-економічний збірник наукових праць / І. М. Лицур, В. В. Микитенко. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2018. – C.252-274.

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку: Монографія. / [І. М. Крейдич, Д. О. Микитенко, В. В. Микитенко та ін.]. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2019. – 770 с.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь: Монографія. / [О. М. Алимов, О. І. Амоша, І. К. Бистряков та ін.]. – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2017. – 865 с.

Downloads

Published

2020-05-30

Issue

Section

Статті