DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2020-1(26)-1

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA A KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW WYWIADU

Anna Wiktorowicz, Alojzy Pilich

Abstract


Służby specjalne stanowią tradycyjny i istotny element systemu bezpieczeństwa państwa, którego funkcjonowanie w warunkach demokratycznego państwa prawa oparte jest o zespół legislacyjnych upoważnień i ograniczeń. Niniejsza publikacja w swojej treści obejmuje zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi i praktycznymi działania służb wywiadowczych, typowaniem kandydatów do pracy wywiadowczej, specyfiką pracy i życia oficera wywiadu uplasowanego poza granicami kraju, rekrutacją i prowadzeniem źródeł informacji, a także bezpieczeństwem osobistym szpiegów i agentów operujących na terenie wroga. Jest szybką analizą systemu szkolenia polskich służb specjalnych pod kątem wyabstrahowania funkcji, jakie są przez nie realizowane w systemie bezpieczeństwa.


Keywords


służby specjalne; bezpieczeństwo państwa; szkolenie agentów wywiadu.

Full Text:

PDF

References


Bibliografia

Bocheński J. M., De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Wydawnictwo Philed sp. z o.o., Kraków 1993.

Clausewitz C.V., O wojnie, Wydawnictwo „TEST”, Lublin 1995.

Czartoryski A., Katechizm moralny, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, (red.) Wołoszyn S., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, t. 1.

Czerwiński J., Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole. PWN, Warszawa - Poznań 1974.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1997.

Figat J., Armia w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 6.

Franaszek A., Polityka zaborców na ziemiach zagrabionych Rzeczypospolitej, Tygodnik Rodzin Katolickich, nr 2005/40/07.

Jakubczak R., Społeczeństwa w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.

Jan Paweł II, Przemówienie na forum ONZ, cyt. za „Tygodnik Powszechny” nr 42, 15 października 1995.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Marczak J., Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., Przeworski K., Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla RP w XXI wieku, AON, Warszawa 2010.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2011.

Stróźewski W. (red.), Klika refleksji o patriotyzmie [w:] Oblicza patriotyzmu, Wyd. WAM, Kraków 2010.

Wywiad z wieloletnimi oficerami wywiadu wojskowego i cywilnego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.