НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Authors

  • Ірина Скороход
  • Ніна Ребрина

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-9

Keywords:

екобезпечний розвиток регіону, інноваційне забезпечення, інноваційна політика, екологічна політика, екобезпечні інновації.

Abstract

У статті досліджено європейський досвід щодо інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку. Доведено, що значну роль в інноваційному забезпеченні екологоорієнтованого розвитку регіонів відіграє інноваційна та екологічна політики. Автором визначено стратегічні напрями активізації інноваційного екобезпечного розвитку регіонів України з огляду на досвід європейських країн щодо принципів і механізмів реалізації Стратегії розвитку Європейського Союзу. Як зазначено в статті, регіональна політика ЄС щодо інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку сформувала чіткі підходи до проблем екологічного підприємництва, запровадження екобезпечних інновацій. Урахування досвіду країн ЄС у питаннях екологізації розвитку регіонів, його пристосування до вітчизняних умов сприятиме досягненню перспектив інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку регіонів України.

References

Список використаних джерел:

Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», – 2004. – 871 с.

Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посіб / М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич. – Львів, 2004. 256 с.

Якушенко Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики. Аналітична записка [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/840/.

Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/about/strategy.

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс] / Communication from the Commission. — Brussels: European Commission, 2010. – 34 р. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO¬ %20%20%20007%20¬%20Europe%202020%20¬ %20EN%20version.pdf

Печенюк А. В. Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій. – [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.

О. Лесняк, А. Логвинюк. Проблеми впровадження екологічних інновацій в Україні ‒ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/ node/486.

Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 96–105.

International trade in environmental goods. Report 2017. Losing the environmental goods economy to China [Electronic resource]. – Access mode : http://ru.scribd.com/doc/83089538/Wyden-Staff-Report-Losing-the-Environmental-Goods-Economy-to-China.

Соколенко С. І. Особливості розвитку екологічно чистого виробництва на основі інноваційних кластерів. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України ‒ 2013”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ucluster.org/blog/2013/09/osoblivosti-rozvitku-ekologichno-chistogo-virobnictva-na-osnovi-innovacijjnikh-klasteriv/

Бєляєва Н. В. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі / Н. В. Бєляєва // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 151–155.

Маркович І. Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства / І. Маркович // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2(35). – С. 82–87.

Hillary R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. Journal of Cleaner Production. – 12. – Р. 763–777.

Tessitore S., Daddi T., Frey M. (2012). Eco-innovation and competitiveness in industrial clusters. International Journal of Technology Management. – Р. 49–63.

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища. Проект звіту. 2016. Т. І. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.env-approx.org/images/documents/ reports/1st_Interim_Report_ukr.pdf.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті