DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-9

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ірина Скороход, Ніна Ребрина

Abstract


У статті досліджено європейський досвід щодо інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку. Доведено, що значну роль в інноваційному забезпеченні екологоорієнтованого розвитку регіонів відіграє інноваційна та екологічна політики. Автором визначено стратегічні напрями активізації інноваційного екобезпечного розвитку регіонів України з огляду на досвід європейських країн щодо принципів і механізмів реалізації Стратегії розвитку Європейського Союзу. Як зазначено в статті, регіональна політика ЄС щодо інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку сформувала чіткі підходи до проблем екологічного підприємництва, запровадження екобезпечних інновацій. Урахування досвіду країн ЄС у питаннях екологізації розвитку регіонів, його пристосування до вітчизняних умов сприятиме досягненню перспектив інноваційного забезпечення екобезпечного розвитку регіонів України.


Keywords


екобезпечний розвиток регіону, інноваційне забезпечення, інноваційна політика, екологічна політика, екобезпечні інновації.

References


Список використаних джерел:

Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», – 2004. – 871 с.

Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посіб / М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич. – Львів, 2004. 256 с.

Якушенко Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики. Аналітична записка [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/840/.

Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/about/strategy.

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс] / Communication from the Commission. — Brussels: European Commission, 2010. – 34 р. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO¬ %20%20%20007%20¬%20Europe%202020%20¬ %20EN%20version.pdf

Печенюк А. В. Тенденції розвитку ринку екологічних інновацій. – [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.

О. Лесняк, А. Логвинюк. Проблеми впровадження екологічних інновацій в Україні ‒ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/ node/486.

Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 96–105.

International trade in environmental goods. Report 2017. Losing the environmental goods economy to China [Electronic resource]. – Access mode : http://ru.scribd.com/doc/83089538/Wyden-Staff-Report-Losing-the-Environmental-Goods-Economy-to-China.

Соколенко С. І. Особливості розвитку екологічно чистого виробництва на основі інноваційних кластерів. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Екологічно чисте виробництво – основа підвищення якості продукції на товарних ринках України ‒ 2013”. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ucluster.org/blog/2013/09/osoblivosti-rozvitku-ekologichno-chistogo-virobnictva-na-osnovi-innovacijjnikh-klasteriv/

Бєляєва Н. В. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі / Н. В. Бєляєва // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 151–155.

Маркович І. Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства / І. Маркович // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2(35). – С. 82–87.

Hillary R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. Journal of Cleaner Production. – 12. – Р. 763–777.

Tessitore S., Daddi T., Frey M. (2012). Eco-innovation and competitiveness in industrial clusters. International Journal of Technology Management. – Р. 49–63.

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища. Проект звіту. 2016. Т. І. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.env-approx.org/images/documents/ reports/1st_Interim_Report_ukr.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.