КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Authors

  • Ірина Мосійчук

DOI:

https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-5

Keywords:

креативність, управлінська креативність, креативний, креативний менеджмент, розвиток креативності особистості

Abstract

В статті охарактеризовано поняття «управлінська креативність», виділена сутність розвитку креативності особистості. Визначено, що креативний менеджмент – це управління процесом креативного мислення. Зокрема, розкрито, підходи до трактування поняття «креативний менеджмент» , зазначено,що формування креативного підходу до управління висуває нові вимоги до організаційного проектування і визначає необхідність побудови сучасних структур сучасного бізнесу. Розкрито завдання креативного менеджменту. На основі результатів аналізу, автором встановлено, що нові якості креативних працівників не можна у готовому вигляді «придбати на ринку»; їх можна формувати, розвивати та ефективно використовувати завдяки реалізації унікальних індивідуальних спроможностей персоналу. А також зазначено, що креативний менеджмент представляє собою управління носіями інтелектуального потенціалу підприємства, які створюють нові знання шляхом творчої діяльності.

References

Список використаних джерел:

Буковинська М.П. Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу / М.П. Буковинська, О.Л. Нечаєв // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 51. – С. 122-128.

Грабовська І.В. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу / І.В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017, – № 2. Том 2. С. 192-197.

Журавльов В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное розвитие общества (Часть 1) / В.А. Журавльов // Креативная экономика. – 2008. – №4.– С. 3-8.

Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. / О.І. Кліпкова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – Випуск 2(4). Частина 2. – 2015. – С. 76-79.

Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління [Електронний ресурс] / О.І. Продіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 67-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html

Литвин І.В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 360-364.

Published

2019-05-15

Issue

Section

Статті