DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2019-1(24)-5

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Ірина Мосійчук

Abstract


В статті охарактеризовано поняття «управлінська креативність», виділена сутність розвитку креативності особистості. Визначено, що креативний менеджмент – це управління процесом креативного мислення. Зокрема, розкрито, підходи до трактування поняття «креативний менеджмент» , зазначено,що формування креативного підходу до управління висуває нові вимоги до організаційного проектування і визначає необхідність побудови сучасних структур сучасного бізнесу. Розкрито завдання креативного менеджменту. На основі результатів аналізу, автором встановлено, що нові якості креативних працівників не можна у готовому вигляді «придбати на ринку»; їх можна формувати, розвивати та ефективно використовувати завдяки реалізації унікальних індивідуальних спроможностей персоналу. А також зазначено, що креативний менеджмент представляє собою управління носіями інтелектуального потенціалу підприємства, які створюють нові знання шляхом творчої діяльності.


Keywords


креативність, управлінська креативність, креативний, креативний менеджмент, розвиток креативності особистості

References


Список використаних джерел:

Буковинська М.П. Креативність персоналу як необхідна якість формування соціального капіталу / М.П. Буковинська, О.Л. Нечаєв // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 51. – С. 122-128.

Грабовська І.В. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу / І.В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017, – № 2. Том 2. С. 192-197.

Журавльов В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное розвитие общества (Часть 1) / В.А. Журавльов // Креативная экономика. – 2008. – №4.– С. 3-8.

Кліпкова О.І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. / О.І. Кліпкова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – Випуск 2(4). Частина 2. – 2015. – С. 76-79.

Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління [Електронний ресурс] / О.І. Продіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 67-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html

Литвин І.В. Особливості пошуку інноваційних ідей у системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 360-364.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.